Aktioner 

Här hittar du våra aktuella aktioner.

Aktuella aktioner:

Nu sprider vi videon och tar med en kompis till manifestationen den 22/1- så blir vi dubbelt så många!

Se videon och följ riktlinjer och instruktioner. Detta gäller alla, och det är varje admins ansvar i diverse aktionsgrupp på hemsidan att förmedla och delge sina medlemmar all denna info samt att sätta detta i verket i sin grupp.

NU KÖR VI GÄNGET- med all denna backup vi har från våra advokater. jurister och läkare.

Du hittar text du ska bifoga och alla mailadresser samt länkar nedan.

Stort lycka till mina vänner, Nu sätter vi stop fördetta vansinne och visar regeringen hur många och starka vi är!

DELA OCH SPRID! (https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10157908341305666&id=562250665&sfnsn=mo)

 

DAGS FÖR NÄSTA AKTION!

Och detta blir den enklaste, roligaste och lättaste hitintills

Vi är nu snart bara en vecka ifrån den största manifestationen I svensk historia- #nejtillvaccinpass den 22/1 i Stockholm- och sedan över hela världen! MILJONTALS människor som tillsammans enade står upp för våra rättigheter!

1- SE VIDEON, DELA SEDAN DEN

Det som vi sedan önskar ha din hjälp med i denna aktion- är att enkelt dela denna video till alla som du känner:

https://youtu.be/29XsoDMSyUM

 

Nr 2- TA MED DIG EN KOMPIS den 22/1 SÅ BLIR VI DUBBELT SÅ MÅNGA!

Vi är nu redan över 15 000 anmälda! Och med din kompis så blir vi det dubbla i antalet.

Vi kommer på plats att sjunga låten som är i videon som avslut på manifestationen, och vi kommer att lämna platsen med sådan hög energi av kärlek och gemenskap att vi spränger alla gränser vidare därifrån.

 

VI SES DEN 22/1 på Sveriges största manifestation genom tiderna

Anmälan på:

www.nejtillvaccinpass.nu

Start 28/12 2021 (fortlöpande)

 

 

Här kommer en texten som ska skickas till Lena Hallengren och statsministern. Kopiera in den i ditt email. Du kan även skriva ut den och skicka den i ett fysiskt brev. (Här slipper du spårning till ip-adress)

Mejla till både hennes och Magdalena Andersson pressekreterare (finns ingen direktmejl till dem).

sofia.brandstrom@regeringskansliet.se darina.agha@regeringskansliet.se johan.ekstrom@regeringskansliet.se

 

Lena Hallengren,

 

Kartläggning av ovaccinerade är olagligt.

I RF 2:3 framgår att ingen svensk medborgare får utan samtycke antecknas i ett allmänt register enbart på grund av sin politiska åskådning. Regeln kom till 2010 (sfs 2010:1408) och skyddet är absolut, dvs kan inte inskränkas genom lag. RF 2:3 är en utvidgning av integritetsskyddet, väl värt att notera och förtydliga, och att respekten för individens självbestämmande är grundläggande för en demokrati (prop 2009/10:80 s 175-176). I förarbeten framgår att avsikten med grundlagsbestämmelsen var att förankra medborgarnas dataskyddsintessen som då fanns i vanlig lag.

 

Det utvidgade grundlagsskyddet innebar inte bara en tydligare markering av den stora vikt samhället lägger vid individens rätt till integritet och självbestämmande utan innebar också att integritetsskyddet stärktes. Prop 2009/10:80 s 186. I den vanliga lagen innan grundlagsändringen framgår av förarbetena att: ”Sammanfattningsvis föreslår jag alltså att det i 2 kap RF tas in en ny grundlagsregel enligt vilken varje medborgare … ska skyddas mot att hans personliga integritet kränks genom att uppgifter om honom registreras …” prop 1987/88:57 s 11.

Även om kartläggning av ovaccinerade sker med stöd av folkhälsa och minskning av smittspridning så strider det mot ett absolut skydd av våra fri- och rättigheter mot det allmänna. Det får alltså inte ske med mindre än en grundlagsändring. Vidare berör man i de äldre förarbetena (prop 1987/88:57 s 11) att den personliga integriteten som rättsligt begrepp inte har en närmare definition men att den inte bör uppfattas som något statiskt utan mycket väl kan ha olika innebörd vid skilda tidpunkter och förhållanden.

 

Ett register av ovaccinerade är en registrering av något som tillhör den personliga integriteten och förbjuden enligt Sveriges grundlag. Jfr även med GDPR där medicinska behandlingar anses vara en känslig personuppgift som enligt huvudregeln är förbjuden att behandla inom ramen för personuppgifter.

Hälsningar,

...

Bifoga även detta pressmeddelande i emailet - som skickats till Magdalena Andersson och som måste skickas fler gånger för att få ett svar.

https://lakaruppropet.se/wp-content/uploads/2021/12/Inbjudan.pdf

 

Här hittar du även ett förslag till personligt brev att kopiera eller ta hjälp utifrån:

 

Hej Lena,

Du hade ett par frågor som du ställde under tidigare presskonferens. Det handlade om att kartlägga dem som är ovaccinerade. Högst oroväckande uttal måste jag börja med att säga. Det ger ju definitivt inte intrycket av att det är en frivillig injektion. Hur som helst. Såhär löd dina frågor:

 

Vilka är inte vaccinerade? Vart bor dom? Vad gör dom? Hur gamla är dom? Hur kan vi nå dom? Hur kan vi nå fram till dom? Mitt namn är ...  och jag är ovaccinerad. Jag är ... år och arbetar heltid. Jag besöker gymmet nästintill varje dag och lever ett socialt liv utan krampaus.

Hur ni kan ”nå fram till mig”? Jag har bestämt mig och inget ni gör eller säger kommer att ändra mitt val i detta. Jag är absolut inte skyldig någon en förklaring till varför jag inte vill vaccinera mig mot c19 även om jag hade kunnat ge dig flera stycken. Däremot kan jag hänvisa till ”Resolution 2361” som Europarådet undertecknade 27 januari 2021. Det verkar som du är i behov av en påminnelse. Där står skrivet att alla medlemsstater ska informera medborgarna att C19 vaccinationerna INTE är obligatoriska och att ingen på något sätt ska känna sig pressad till att vaccinera sig om man inte vill göra det.

Det står även att ingen får diskrimineras för att inte ha vaccinerat sig på grund av möjliga hälsorisker eller för att personen helt enkelt inte vill bli vaccinerad. 

Dessutom vill jag poängtera att kartläggning av ovaccinerade strider mot både GDPR och Patientdatalagen.

 

Hälsningar,

...

Fysisk adress till Lena Hallengren på regeringen här:

Lena Hallengren

Regeringskansliet 103 33 Stockholm

Detta kan du göra!

Alla medlemmar kan starta en lokal grupp.

Detta görs under fliken 'Medlemssida'

Döp gruppen till din stad och aktiones namn.

Så får folk från varje stad ansluta sig till din grupp där du ni följer de angivna instruktionerna.

För hjälp eller mer information i hur att starta en egen aktion mot vaccin pass, eller hur att stötta dem som står emot passen - kontakta oss på:

nejtillvaccinpass@gmail.com

Här under finner du en instruktionsvideo för hemsidan.

263791280_1234589493702703_6010897289354598597_n.jpeg

DEN STÖRSTA FRIHETSMANIFESTATIONEN I SVENSK HISTORIAFÖR ETT FRITT SVERIGE UTAN VACCINPASSDen

 

22 Januari så kommer tusentals människor att samlas för den största manifestationen för frihet i Sveriges historia.

 

Tiden för att komma samman och enas över alla gränser är viktigare än någonsin och att vi tillsammans vågar stå upp för våra naturliga rättigheter.Vi kommer visa styrka och kraft genom att gemensamt stå bakom samma tydliga budskap. NEJ TILL VACCINPASS! Visa att även du inte accepterar den utvecklingen vi ser i Sverige och resten av världen genom att delta på nejtillvaccinpass.nuNU VISAR VI SVERIGE OCH VÄRLDEN HUR MÅNGA VI ÄR!

 

Gå in på länken och anmäl dig NU! https://nejtillvaccinpass.nu/

DEN STÖRSTA FRIHETSMANIFESTATIONEN I SVENSK HISTORIA

FÖR ETT FRITT SVERIGE UTAN VACCINPASS

Den 22 Januari så kommer tusentals människor att samlas för den största manifestationen för frihet i Sveriges historia.

Tiden för att komma samman och enas över alla gränser är viktigare än någonsin och att vi tillsammans vågar stå upp för våra naturliga rättigheter.

Vi kommer visa styrka och kraft genom att gemensamt stå bakom samma tydliga budskap. NEJ TILL VACCINPASS! Visa att även du inte accepterar den utvecklingen vi ser i Sverige och resten av världen genom att delta på nejtillvaccinpass.nu

NU VISAR VI SVERIGE OCH VÄRLDEN HUR MÅNGA VI ÄR!

Gå in på länken och anmäl dig NU!
 https://nejtillvaccinpass.nu/

263791280_1234589493702703_6010897289354598597_n.jpeg