Riktlinjer Aktionsgrupper:

 

  • Det skall finnas minst 8 aktiva medlemmar i varje stadsgrupp för att det skall räknas som en grupp.

- Storstadsgrupper (städer som har flera grupper) slår vi ihop till en (man kan vara flera administratörer på en grupp) 

 

  • Gruppernas syfte är att göra gemensamma aktioner enligt de aktioner som är verksamma för tillfället.

- Det kommer att vara en aktion aktiv åt gången- som alla grupper följer samtidigt i hela Sverige. Detta kommer vara mellan vissa datum.

- Administratör är ansvarig för att leda gruppen i aktionen samt att förmedla de riktlinjer som gäller för det tillfället.

- Administratör är också ansvarig för att informera gruppen samt att organisera när o vart att ses, fysiskt eller online-aktioner (att skicka listor, email etc som kommer kunna vara en aktion.).

- Administratör är den som är ansvarig för aktionerna utförs.

 

  • Administratör måste organisera sin 'sida' på hemsidan med rätt information samt uppdatera den ständigt. Även att där hålla i kommunikationsflödet samt dela bilder och info om auktionerna. (Samma funktion som på FB).